Valhall i Vagnhärad

Rewot har fått förtroendet att leverera smidesräcken till objektet Valhall i Vagnhärad.


Kv Gurkmejan i Örebro

Rewot har fått förtroendet att leverera smidesräcken till objektet Gurkmejan i Örebro.

Gurkmejan består av en nyproduktion av 103 st lägenheter med tillhörande komplementbyggnader.
Av de 103 st lägenheterna är 35 st studentlägenheter med närhet till stadens universitet.


Kv Brevlådan i Enskede

Rewot har fått förtroendet att leverera smidesräcken till objektet Kv Brevlådan i Enskede. 126 lägenheter ska byggas fördelat på tio flerbostadshus, som byggs i 50-talsanda, i enlighet med rådande stadsdelsarkitektur.


Pilsbo i Sigtuna

Rewot har fått förtroendet att leverera smidesräcken till objektet Pilsbo i Sigtuna.


Tallbacken i Linköping

Rewot har fått förtroendet att leverera balkongräcken i smide, mellanskärmar av stål med fyllning av glas samt skärmtak i stål till objektet Tallbacken i Linköping.