Ytbehandling

Zinkens korrosionsskyddande effekt

Zinkens förmåga att verka som korrosionsskydd har varit känt i flera århundraden. Järn korroderar ungefär 200 gånger snabbare än zink, vars korrosion i Sverige – beroende på miljöförhållanden ligger mellan 0,5–4 mikrometer/år.

Zinkens korrosionsskyddande förmåga utomhus räknat i år beror på vilken zinkbeläggningsmetod som väljs. Nedan visas de olika zinkbeläggningsmetoderna, deras normala skikttjocklek, korrosionsskydd i år. Lackering sker enligt kulörer i RAL och NCS-systemet.