Om Rewot Entreprenad

Rewot Entreprenad AB har sitt säte i Arboga och all försäljning, projektering samt genomförande styrs härifrån. Produktinriktning är i huvudsak smide, men även rostfritt stål förekommer. Vi har över 20 års erfarenhet av de produkter vi levererar.

Våra produktgrupper

  • Balkongräcken
  • Trappräcken
  • Gårdsräcken
  • Inbrottsskydd
  • Skärmtak