Ark-ritning för gårdsbalkonger där taken skall göras med smäcker konstruktion men samtidigt vara dimensionerade för minimal nedböjning p.g.a ev tillkommande inglasning.