Rewot är på plats för måttkontroll, prefabtrapp på plats. Björn projekterar trappräcket, många frågor uppstår men med en god dialog med beställaren Värmdö Bygg och Rosenbergs arkitekter tar vi oss sakta men säkert framåt. Camilla projekterar det glasade rostfria räcket som skall monteras på valvkanten.