Kv Bildhuggaren 1

Rewot Entreprenad skall leverera balkongräcken till äldreboendet och förskolan Kv Bildhuggaren 1 i Huddinge.